Kontakt


Biuro w głównej bramie cmentarza w Pile

ul. Motylewska 13

64-920 Piła

tel. 509-269-550

Kwiaciarnia

tel. 509-876-638

Dom Pogrzebowy

Śmiłowo ul. Kaczorska 11, 64-810 Kaczory


Wyrób i sprzedaż zniczy nagrobkowych

tel. 509-269-550

up.zawadzki@gmail.com

kontakt@upzawadzki.pl